پزشکان
زنان و زایمان دیابتمتخصص تغذیهمتخصص کودک و نوجوان دیابتمغز و اعصابمتخصص داخلیسرم تراپیتزریقاتپزشک عمومیمتخصص داخلی گوارش و غدد
تهران خیابان پیروزی اول پنجم نیرو هوایی کوچه 5/21 پلاک 24
تلفن تماس: 212-02174215
دندان پزشکیاکوتست ورزشقلب و عروقمتخصص زنان و زایمانCPR - اتاق احیانوار قلبسرم تراپیتزریقاتجراحی عمومیپزشک عمومی
تهران خیابان پیروزی اول پنجم نیرو هوایی پلاک 26
تلفن تماس: 212-02174215

مقالات