دکتر یاسر مراتی

دکتر یاسر مراتی

بیمارستان: درمانگاه تخصصی دیابت قائم
امتیاز کسب شده: رتبه ای داده نشده است.
تخصص ها
  • متخصص داخلی گوارش و غدد