#کم_خونی #کمخونی #آنمی #فقرآهن #کمبود_آهن #آهن #کمخونی_بارداری #بیماری #پیشگیری #درمان #درمان_کمخونی #درمان_کم_خونی
کم خونی و درمان

کم خونی و درمان

از هر ۱۰ نفر خانم و یا دختر نوجوان، یک نفر کم‌خونی دارد. مردان و کودکان نیز در معرض خطر کم‌خونی هستند.